Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty 10.00 - 19.00 i niedziele 8.00 - 14.00 .


Student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch warsztatów szkoleniowych 7 - dniowych podczas jednego roku.

Wymagane dokumenty:

  • własnoręcznie wypełniony formularz
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  • potwierdzona notarialnie kopia lub odpis świadectwa szkoły średniej
  • kopia dowodu osobistego
  • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia
  • 4 fotografie legitymacyjne

Opłaty:

  • - wpisowe - 0 zł.
  • - opłata rekrutacyjna - 50 zł.
  • - czesne - 250 zł. (płatna przez okres 12 miesięcy)

Warsztaty:

  • - szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie - 850 zł.

Akredytacja

Formularz zgłoszeniowy