Zapraszamy na kierunki:

  • instruktor terapii sportu - psychologia sportu
  • pomoc psychologiczna
  • instruktor terapii uzależnień

Wszystkie kierunki upoważniają do kontynuacji nauki na poziomie wyższego wykształcenia.


Szkoła Nauk Psychologicznych 01

Po dwóch latach nauki słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy z przyznaniem kwalifikacji zawodowych z wybranego kierunku.
Dodatkowym atutem dla wszystkich słuchaczy, po zrealizowanych blokach tematycznych, jest otrzymanie zaświadczeń podnoszących kwalifikacje zawodowe na państwowym druku MEN - 2 (zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2003 roku Dz U nr 31 , poz. 216).

Słuchacze po 2 latach nauki mają możliwość kontynuacji nauki na poziomie wyższego wykształcenia.

 


 

Szkoła Nauk Psychologicznych jest zarejestrowana w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej w Łodzi pod numerem rejestracyjnym ES VIII. 4320-31/sz.n./2003Dwuletnia szkoła policealna dla osób dorosłych.
Zajęcia w formie zaocznej - dwa razy w m-cu: sobota i niedziela.
Nabór odbywa się przez cały rok. Plan utworzony jest tak, aby każdy słuchacz mógł zostać przyjęty w ciągu całego roku.

Szkoła Nauk Psychologicznych 02

 

Akredytacja

Formularz zgłoszeniowy