Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów oraz Studium Psychologii im. C. G. Junga podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom i trenerom w Polsce oraz wydawanych licencji.

Celem tych działań jest konsolidacja i sformalizowanie działających w Polsce procesów szkoleń zawodowych dla terapeutów i trenerów i tym samym określenie wymagań dla czynnych zawodowo specjalistów.


Połączone wspólnym działaniem placówki oświatowe zadecydowały o:

  • stworzeniu listy licencjonowanych czynnych zawodowo terapeutów i trenerów
    w Polsce,
  • zintegrowaniu i usystematyzowanie istniejącego systemu szkoleń i studiów zawodowych pozwalających na uzyskanie licencji terapeuty lub trenera.

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów informuje, że istnieje możliwość otrzymania formalnego uzyskania licencji potwierdzającej tytuł zawodowy terapeuty lub trenera.

Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji proszone są o złożenie podania wraz z  dorobkiem prowadzenia  warsztatów.

 

Załączniki:

- dyplom stwierdzający wykształcenie kandydata

- zdjęcie

 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty.


Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów
ul. Sienkiewicza 46
90-009 Łódź


Kontakt telefoniczny z sekretariatem:
42- 611-65-45 (codziennie w godzinach 9.00-15.00)

Akredytacja

Formularz zgłoszeniowy