1) Dr Wojciech Chmielewski jest psychologiem, trenerem, terapeutą motywującym. Posiada bardzo wysokie kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń, coachingu, doradztwa i rekrutacji. Zdobywał wykształcenie na uczelniach polskich i zagranicznych.  Absolwent Instytutu Ekonomii i Kultury w Moskwie, Wyższej Szkoły Psychologii przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Międzynarodowego Otwartego Uniwersytetu w Kijowie, Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi,  Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Teraphy Centre, Studium Terapii Motywującej, International Institute NLP@More.

W ciągu 13 lat doświadczania dydaktycznego przeszkolił ok. 10 000 osób. Dodatkowo przeprowadził wiele terapii i warsztatów. Pracował dla kilku największych firm szkoleniowych w Polsce.  Realizował projekty polskie i międzynarodowe.  
Jest człowiekiem  pracowitym, konsekwentnym,  zafascynowanym ludzkimi możliwościami . Jego wartościami są: jakość, profesjonalizm, skuteczność.  Kocha ludzi i uwielbia z nimi pracować. Tworzy bardzo przyjazny klimat w którym uzyskuje bardzo wysokie wyniki zmiany swoich słuchaczy. Po jego warsztatach uczestnicy osiągają mierzalne efekty.
Jest członkiem w wielu organizacjach zawodowych:  Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów w Łodzi,  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Grafologicznego,  Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

2) Robert Frankowski – mgr psychologii – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych  - 2000, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MONAR – 2001-2008, 2004 – 2007 – psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego,  socjolog

3) Iwona Pacaj – Jasiuk – mgr pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego (2001), absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie – terapia pedagogiczna z kinezyterapią (2005), ukończone kursy dla nauczycieli w zakresie – Jak pracować z dzieckiem z ADHD – 2005/2006, Czy na pewno ADHA – 2006, Praca z uczniem dyslektycznym w starszym wieku – 2006., Kontrola realizacji zadań nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych -  2007, Sposoby motywowania uczniów do nauki – 2007, Jak efektywnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym – 2006.

4) Nina Kalista –  - absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek Psychologia Stosowana, specjalizacja: psychologia resocjalizacji i psychologia kliniczna. Doktorat z filozofii w zakresie psychologii. Kierownik Programu Adaptacji Społecznej prowadzonego w  ramach Fundacji Arka w Zgierzu.
Od 1999 r. pracuje jako terapeuta uzależnień, w 2008r.otrzymała certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
Prowadziła wiele autorskich szkoleń na zlecenie Regionalnego Centrum „BROST”, Centrum Szkoleniowego „LeMar” i in., z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych, reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem i profilaktyki uzależnień.
Wykładowca w Studium Psychologii im. C. G. Junga w Lodzi,  MAZP i Wyższej Szkole Pedagogicznej.

5) Joanna Kliszcz – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w INS Uniwersytetu Gdańskiego  - 1993 , mgr – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, 20 lat pracy naukowo – dydaktycznej oraz szkoleniowej opartej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli.

6) Dorota Mlostoń – mgr pedagogiki, certyfikowany trener Programowania Neurolingwistycznego, od 2006 r. prowadzi coaching dla dorosłych i  konsultacje dla dzieci i młodzieży.

7) Jarosław Mosser – mgr religioznawstwa Uniwersytetu Jagielońskiego Prowadzi  wykłady z zakresu filozofii i etyki, zajęcia warsztatowe nt. analizy transakcyjnej, psychologii egzystencjalnej, procesu grupowego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a także prowadzi prezentacje z zakresu Enneagramu, wprowadzenia do psychologii buddyjskiej i psychosomatyki medycyny taoistycznej. Obecnie uczęszcza  na seminarium  doktoranckie u prof. Ryszarda Kleszcza w Instytucie Filozofii UŁ, współpracuje z Centrum Kształcenia Biznesu w Pabianicach  jako trener szkoleń psychoedukacyjnych.  Poeta - laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, autor wierszy drukowanych w pismach literackich.

8) Małgorzata Rudnicka – mgr stosowanej psychologii klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego – 1989,  ukończony kurs socjoterapii w zakresie umiejętności psychologicznych w pracy z dziećmi – 1994, kierownik ośrodka Monar w Sokolnikach, terapeuta w ośrodku Monar do chwili obecnej.

9) Elżbieta Stępień – psycholog, absolwentka Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie – od 2007 r. prowadzi warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy z emocjami i odkrywania potencjałów w Studium Psychologii im. C. G. Junga.

10) Borewicz Tomasz - antropolog, psychologia procesów nieświadomych

11) Frankowski Robert - socjolog, terapeuta, specjalista uzależnień

12) Harasiuk Aleksandra - specjalista od mediów społecznościowych

13)  Kubiak Andrzej Marian - psycholog, coach, trener biznesu i zarządzania HR i ZZL

14) Lutomska Grażyna - psycholog, choreoterapeuta, psychosomatyk 

15) Makowska Ewa - pedagog, pedagog szkolny, trener NLP, coach

16) Parafian Karol - psycholog, aranżacja wnętrz i przestrzeni, zmiany zachowań

17) Pieńkowski Sebastian - psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

18) Ratke Irena Beata - psycholog, psychosomatyk, psychoonkolog, coach

19) Rubacha Krystian - psycholog, terapeuta zaburzeń psychicznych

20) Szejak vel Żeak Halina - terapia sztukami pięknymi

21) Ślusarz Irena - psycholog, trener zmian i mediator sądowy, wykładowca

22) Tomporowska Katarzyna - terapeuta

23) Turek Robert - psycholog, terapie z osobami z zaburzeniami psychicznymi

24) Ujazdowska Beata - psycholog, psychoterapia poznawczo - behawioralna 

25) Urbowska Wioletta - psycholog, automatyka i robotyka

26) Wojnarowicz Wojciech - psycholog, psych. procesu, interwent kryzysowy

27) Wołodkowicz Dorota - Zaawansowana Terapia Integrująca - A I T

28)  Ziemann Tomasz - specjalista w zakresie interwencji kryzysowych - Wejherowo

Akredytacja

Formularz zgłoszeniowy