Instruktor terapii uzależnień, pierwsza pomoc emocjonalna

(terapia uzależnień, terapia rodzinna i indywidualna)

Celem kierunku jest profesjonalna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych: doradztwo, profilaktyka, edukacja i prognoza. Praca z dziećmi i młodzieżą "trudną". Praca terapeutyczna i diagnostyczna z osobami uzależnionymi i nadużywającymi substancji odurzających. Praca terapeutyczna z grupą. Elementy socjoterapii.

 

 

Alchemia programu


Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi wiele warsztatów i treningów terapeutycznych oraz psychoterapeutycznych. Dzięki nim może w pełni pomagać innym. Połączenie praktycznych umiejętności z teorią oraz niekonwencjonalnymi metodami pozwala lepiej zrozumieć człowieka, a tym samym nieść mu oczekiwaną pomoc.

Zajęcia teoretyczne:


- psychologia rozwojowa
- psychologia kliniczna
- psychologia społeczna
- psychopatologia
- przemoc psychologiczna
- nurty teoretyczne i elementy praktyki w psychoterapii
- koncepcja osobowości człowieka
- etyka zawodowa

Zajęcia praktyczne:


- trening interpersonalny
- trening asertywności
- praca z klientem
- wewnętrzne dziecko
- praca z ciałem - terapia zorientowana na proces A.Mindella
- terapia Gestalt
- DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
- diagnoza klienta na podstawie testów projekcyjnych i psychologicznych

L.p.

Instruktor terapii uzależnień

1.

Wstęp do psychologii

2.

Neurofizjologia

3.

Psychologia rozwojowa

4.

Psychologia osobowości

5.

Psychologia społeczna

6.

Psychopatologia

7.

Uzależnienie i współuzależnienie

8.

Emocje i motywacje

9.

NLP

10.

Analiza psychologiczna rysunku

11.

Terapia poprzez autobiografię

12.

Filozofia i etyka

13.

Komunikacja

14.

Trening asertywności

15.

Praca z klientem

16.

Poszukiwanie i rozwijanie wewnętrznych potencjałów

17.

Trening: interpersonalny

Intrapsychiczny

18.

Psychoterapia grupowa

19.

Praktyka zawodowa

- terapia indywidualna

- terapia grupowa

- praktyka w ośrodkach uzależnień

20

Pierwsza pomoc emocjonalna

Akredytacja

Formularz zgłoszeniowy