historia psychologii

Historia psychologii: Pochodzenie, nazewnictwo i wpływowe postacie

Psychologia, z greckiego 'psychē’ oznaczającego 'duszę’ i 'logia’ – 'nauka’, jest nauką zajmującą się badaniem procesów umysłowych i zachowania. Pomimo że ludzki umysł był przedmiotem zainteresowania od zarania dziejów, psychologia jako niezależna dziedzina naukowa zaczęła kształtować się dopiero pod koniec XIX wieku. Pochodzenie psychologii Chociaż korzenie psychologii sięgają starożytnych filozofii Wschodu i Zachodu, jej oficjalne …

Czym jest psychologia?

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką badającą mechanizmy działania ludzkiego umysłu, procesy myślenia, odczuwania i zachowania. Stara się zrozumieć, w jaki sposób ludzie i zwierzęta interpretują, postrzegają i reagują na otaczający ich świat. Ta dyscyplina naukowa zajmuje się zarówno indywidualnymi procesami psychicznymi, jak i interakcjami społecznymi, umożliwiając lepsze zrozumienie siebie i innych. Historia i rozwój psychologii Historia psychologii …